POINTGRAF Janusz Boruta
ul. Kcyńska 8
85-304 Bydgoszcz
+48 728 309 480

biuro@pointgraf.pl

 serwer FTP dla klientów:
adres: ftp.pointgraf.pl
użytkownik: klient@pointgraf.pl
hasło: klient