POINTGRAF Janusz Boruta
ul. Kcyńska 8
85-304 Bydgoszcz
+48 728 309 480
+48 52 373 64 04

biuro@pointgraf.pl


serwer FTP dla klientów:
adres: ftp.pointgraf.pl
użytkownik: klient@pointgraf.pl
hasło: klient